Okul İstatistikleri


Bünyemizdeki Okul   : 4
Sınıf/Şube Sayısı   : 27
Öğrenci Sayısı  : 464
Derslik Sayısı  : 28
Yönetici Sayısı   : 6
Öğretmen Sayısı  : 51
Teknik Personel Sayısı  : 2
Yardımcı Personel Sayısı  : 11
AnasayfaAlanlarımız


Elektrik-Elektronik Teknolojisi


ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ       

Elektrik-Elektronik alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır. Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alanındaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.Bu alan, ürün ve teknoloji ömürlerinin giderek kısaldığı, hızlı değişen, dinamik bir alandır. Alanın bu özellikleri AR-GE araştırmalarının ve nitelikli personel istihdamının önemini artırmaktadır. Elektrik-Elektronik sektörü Türkiye’de montaj sektörü olarak başlamış, daha sonra özellikle 1990’lardan itibaren hızlı bir şekilde gelişerek 2002 yılında 3,5 milyar dolar ihracat gelirine ulaşmıştır. Orta ve büyük ölçekli firmalar olarak özellikle Marmara ve Ege bölgesine yayılan bu sektör Türkiye’de, teknik ve yapısal açıdan 6 alt sektörden oluşmaktadır. Bu alt sektörler ve içerdikleri alanlar, bileşenler, tüketim cihazları, telekomünikasyon, profesyonel endüstri cihazları, askerî elektronik cihazlar ve bilgisayar alt sektörüdür. Elektronik ürünler ticareti, çok uluslu şirketler tarafından yönlendirilen ağların geniş bir coğrafyaya dağılımına dayanmaktadır. Genellikle ABD, AB ülkeleri ve Japonya’nın oluşturduğu çok uluslu şirketler, kendi ülkelerindeki yüksek üretim maliyetlerinden (pahalı iş-gücü ve yüksek vergi oranları) dolayı üretim merkezlerini, ucuz iş-gücü ve düşük vergi veya vergi muafiyeti sağlayan Doğu Asya ülkelerine kaydırmışlardır.Bundan dolayı,gelişmekte olan Doğu Asya ülkelerinin (Çin, Tayvan, Singapur, Malezya, Filipinler, Tayland ve Endonezya) ihracatları içerisinde elektronik sektörünün büyük payı vardır.

       ALANIN KAPSADIĞI MESLEKLER

 • Bobinajcılık
 • Büro Makinaları                                                                                                                                                                 
 • Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
 • Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
 • Endüstriyel Bakım Onarım
 • Görüntü ve Ses Sistemleri
 • Güvenlik Sistemleri
 • Haberleşme Sistemleri
 • Yüksek Gerilim Sistemleri

BOBİNAJCILIK

Tanımı

Bobinajcı, çeşitli DC/AC elektrik motorları, transformatörler vb. özel elektrik makinelerin sarım, bakım, onarım, montaj ve testlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • İş planlamasını yapmak.
 • Elektriksel ölçmeleri yapmak.
 • Elektrik bağlantılarını yapmak.
 • Temel düzeyde elektrik hesaplamaları yapmak.
 • İş organizasyonu yapmak.
 • Trafo sarımını ve onarımını yapmak.
 • Elektrik makinelerini seçmek ve bağlantılarını yapmak.
 • Motorun mekanik kısımlarının bakım ve onarımını yapmak.
 • Kolektörlü ve kolektörsüz makinelerin elektriksel bakım ve onarımını yapmak.
 • Özel motorların bakımını yapmak.

BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİS ELEMANI

Tanımı

Büro makineleri teknik servis elemanı, fotokopi, priport, faks makineleri, nokta vuruşlu yazıcı, yazar kasa, lazer yazıcı, mürekkep püskürtmeli yazıcı, para sayma vb. cihazların her türlü elektrik, elektronik ve mekanik arızalarını tespit etme ve onarma ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Güvenli çalışma ortamı ve araç gereç sağlamak.
 • Elektrik-elektronik matematiği çözümlerini yaparak fiziksel büyükleri ölçmek.
 • El araçları ve temel elektrik malzemelerini kullanmak.
 • Fotokopi makinesinin sarf malzeme kontrolünü ve temizliğini yapmak.
 • Priport makinelerinin mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak.
 • Fotokopi makinelerinin mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak.
 • Faks makinelerinin mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak.
 • Yazar kasanın mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak.
 • Lazer yazıcıların mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak.
 • Mürekkep püskürtmeli yazıcıların mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak.
 • Nokta vuruşlu yazıcıların mekanik ve elektriksel arızalarının tespit ederek onarımını ve bakımını yapmak.
 • Kartuş dolumu yapmak.
 • Para sayma makinesinin mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yap­mak.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS ELEMANI

Tanımı

Ev ve iş yerlerinde soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik, kişisel bakım cihazlarının bakım/onarım ve montajı ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Elektrikli ev aletlerinde kullanılan elektrik motorlarının bakım ve onarımını yapmak.
 • Isıtıcıların bakım ve onarımını yapmak .
 • Kesiciler ve parçalayıcıların bakım ve onarımını yapmak.
 • Gazlı ve elektrikli pişiricilerin bakım ve onarımını yapmak.
 • Temizleyiciler, havalandırıcıların bakım ve onarımını yapmak.
 • Basit su tesisatı işlemlerini yapmak.
 • Çamaşır makinelerinin elektrik arızalarının tespit ve tamirini yapmak.
 • Çamaşır makinelerinin mekanik arızaların tespit ve tamirini yapmak.
 • Bulaşık makinelerinin elektrik arızalarının tespit ve tamirini yapmak.
 • Bulaşık makineleri mekanik arızalarının tespit ve tamirini yapmak.
 • Çamaşır kurutucuların arızalarının tespiti ve tamirini yapmak.
 • Akıllı ev aletlerinin bakım ve onarımını yapmak.
 • Soğutma sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak.
 • Uygun klima seçimini yapmak.
 • Klimaların bakım onarım ve montajını yapmak.
 • Bakım ve tamiri yapılan elektrikli ev aletini müşteriye teslim etmeden önce son kotrolünü yapmak.
 • Bakım onarım hakkında müşteriye bilgi vermek.
 • Bakım onarım ücretini hesaplayarak tahsil etmek.

ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

Tanımı

Elektrik-Elektronik alanında; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak.
 • İş organizasyonu yapmak.
 • Elektrik boru ve kasalarını yerleştirmek.
 • Sıva altı elektrik tesisatını döşemek.
 • Sıva üstü elektrik tesisatını döşemek.
 • Hazır bir otomatik kumanda sisteminin tesisata bağlantısını yapmak.
 • Tesisatı kontrol etmek ve onarmak.
 • Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 • Ev, ticarî kuruluş, fabrika, atölye ve benzeri yerlerde bulunan elektrik tesisatını, ek ve yeni tesisler için, elektrikli ekipmanları, proje, şema ve standartlara uygun olarak kurarak, işletmeye hazır hâle getirmek;
 • Elektrik sistem ve teçhizatının kontrol bakım ve onarımına yardımcı olmak.
 • Pano malzeme montajı yapmak.
 • Bara işlemek.
 • Teçhizata etiketleme/ kodlama yapmak.
 • Kablo montajı yapmak.
 • Pano testini yapmak.
 • Tesiste/sahada pano montajı yapmak.

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI

Tanımı

Elektrik Elektronik alanında, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Arıza tespiti yapmak.
 • Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını gidermek.
 • Koruyucu/emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapmak.
 • Dâhilî ve haricî tesisatın bakım ve onarımını yapmak.
 • Makine, ekipman ve tesisat kurmak.
 • Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapmak.
 • Elektronik sistemlerin arızasını tespit etmek.
 • Elektronik sistemlerin arızalarını gidermek.
 • Elektronik sistemlerin periyodik bakımını yapmak.
 • Elektronik cihazların ayarını yapmak.
 • Baskı devre hazırlamak.
 • Elektronik sistemi devreye almak için hazırlık yapmak.

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ TEKNİK ELEMANI

Tanımı

Işık ve seslendirme sistemlerinin montaj bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, radyo, CRT televizyon, LCD televizyon, plazma televizyon, projeksiyon televizyon, video, müzik seti, ev sinema sistemleri, VCD-DVD player, kamera arıza ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Meslekî matematik işlemlerini yapmak.
 • Fiziksel büyüklükleri ölçmek.
 • El aletlerini kullanmak.
 • Elektrik akımının etkilerine karşı önlem almak.
 • Temel elektrik malzemelerini seçmek.
 • DC ve AC devre çözümlerini yapmak.
 • Lehimleme ve güç kaynağı ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Bilgisayar kullanmak.
 • Arşivleme ve katalog bilgilerini kullanmak.
 • Meslekî çizimleri yapmak ve okumak.
 • Elektriksel büyüklükleri ölçmek.
 • Mikrodenetleyicili sistemleri kullanmak .
 • Seslendirme sistemini kurmak.
 • Oto seslendirme sistemlerinin montajını ve onarımını yapmak.
 • Işık sistemlerini projelendirmek.
 • Işık sistemlerinin montaj ve kontrolünü yapmak.
 • Televizyon arızalarını tespit etmek ve arızalarını gidermek.
 • PC monitör arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.
 • Projeksiyon TV arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.
 • LCD TV arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.
 • Plazma TV arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.
 • Videoların arıza tespiti ve onarımını yapmak.
 • Müzik seti onarımını yapmak.
 • VCD-DVD oynatıcı arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.
 • Projeksiyon cihazını kurmak.
 • Ev sinema sistemini kurmak.
 • Kamera arızalarının tespiti ve onarımını yapmak.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ TEKNİK ELEMANI

Tanımı

Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri (CCTV), soygun alarm ve ihbar sistemleri, geçiş kontrol sistemlerinin tesisi, kurulum bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı keşif ve projesini yapmak.
 • Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı montajını yapmak.
 • Kapalı devre kamera kontrol sistemleri tesisatı keşif ve projesini yapmak.
 • Kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatının montajını yapmak.
 • İş disiplini ve insan ilişkilerini sağlamak.
 • Soygun alarm sistemleri tesisatı için keşif ve projesini yapmak.
 • Soygun alarm sistemleri tesisatı montajını yapmak.
 • Geçiş kontrol sistemi tesisatı keşif ve projesini yapmak.
 • Geçiş kontrol sistemi tesisatı montajını yapmak.
 • Kurulu sistemlerdeki arıza tespitini ve onarımını yapmak.
 • Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek.
 • Fiziksel ve elektriksel büyüklüklerin ölçümünü yapmak.
 • El ve güç aletlerini kullanmak.
 • Temel elektrik ve elektronik devrelerini yapmak.
 • Temel düzeyde elektrik hesaplamaları yapmak.
 • Teknik resim çizimlerini yapmak. 

HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEKNİK ELEMANI

Tanımı

Haberleşme teknik elemanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde mobil iletişim cihazlarının kontrol bakım ve onarımını, uydu ve TV anten sistemlerinin tesisini, binalarda ve yerel dağıtım şebekesinde haberleşme tesisatını projeye uygun olarak döşeme, tesisatın ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Güvenli çalışma ortamı ve araç gereç seçmek.
 • GSM telefonların arıza tespitini, bakımını ve onarımını yapmak.
 • Telsiz telefonların arıza tespitini, bakımını ve onarımını yapmak.
 • İş disiplini ve insan ilişkilerini sağlamak.• Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek.
 • Fiziksel ve elektriksel büyüklüklerin ölçümünü yapmak.
 • El ve güç aletlerini kullanmak.
 • Temel elektrik ve elektronik devrelerini yapmak.
 • Bina içi haberleşme tesisatını projelendirmek ve montajını yapmak.
 • Bina içi haberleşme tesisatının arıza, bakım ve onarımını yapmak.
 • Yerel dağıtım şebekesinde kullanılacak malzemelerin tespitini yapmak.
 • Yerel dağıtım şebekesinin montajını yapmak.
 • Yerel dağıtım şebekesinin arıza tespitini, bakımını ve onarımını yapmak.
 • Bu alanda ayrıca Telefon Sistemleri Teknik Servis Elemanı meslek dalı da mevcuttur.

YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ TEKNİK ELEMANI

Tanımı

Elektrik-Elektronik alanında yüksek gerilim tesislerinin, iletim, dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumu bakım onarımı ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Elektrik enerji üretim ve şalt saha donanımlarını seçmek.
 • Direkler ve donanımlarının montajını yapmak
 • İzolatör ve koruma elemanlarının montajını yapmak.
 • Havai hat iletkenlerinin montaj ve bağlantılarını yapmak.
 • Yer altı hat kablolarını çekmek ve bağlantılarını yapmak.
 • Kumanda elemanlarının montaj ve bağlantılarını yapmak
 • Koruma sistem montaj ve bağlantılarını yapmak.
 • Proje ve şemaları okumak, çizmek.
 • Ölçü trafoları montaj ve bağlantılarını yapmak.
 • YG tesislerinde iş ve güç ölçmek.
 • Ölçüm pano montaj ve bağlantılarını yapmak
 • AG dağıtım pano montaj ve bağlantılarını yapmak.
 • Kompanzasyon sistem tasarımı ve hesaplamalarını yapmak
 • Kompanzasyon pano montaj ve bağlantılarını yapmak.
 • Güç trafoları yapı özelliklerini seçmek.
 • Dağıtım güç trafoları montaj ve bağlantılarını yapmak.
 • Kısa devre ve toprak kaçağı koruma role montaj ve bağlantılarını yapmak.
 • Aşırı akım, ısı, bucholz koruma, role montaj ve bağlantılarını yapmak.
 • DA kaynak ve motor bağlantılarını yapmak.
 • OG modüler giriş hücresi yerine montaj ve bağlantılarını yapmak.
 • OG modüler ölçüm hücresi yerine montaj ve bağlantılarını yapmak.
 • OG modüler çıkış hücresi yerine montaj ve bağlantılarını yapmak.
 • Dağıtım trafo merkezi bakımını yapmak.
 • Direkler, hatlar ve panoların bakımını yapmak.
 • YG tesislerinde arızaları giderme.
 • Kuromportör ve ağ sistemlerinin özelliklerini seçmek.

        ELEKTRİK -ELEKTRONİK ALANI ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Meslekte çalışacak kişilerin tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir. El becerisine dayalı bir meslek alanı olduğundan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir. Ayrıca titizlik ve özen isteyen bir çalışma gerektirdiğinden kişinin sabırlı, dikkatli, tedbirli ve titiz olması gerekir.Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, yükseklik korkusu olmayan, sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen, başkaları ile iş birliği içinde çalışabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olması gerekir. Fen bilimlerine, matematik, bilgisayar ve yabancı dille ilgili ve bu alanlarda başarılı kişiler olmaları gerekmektedir.

        ELEKTRİK -ELEKTRONİK ALANININ ÇALIŞMA ORTAMI ve KOŞULLARI

Bobinajcılar; fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı temiz, iyi aydınlatılmış ve gürültüden uzaktır. Bobinajcı görevini kısmen ayakta yürütür ve işi birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgilidir.

Büro makineleri teknik servis elemanları; çalışmalarını iş yerlerinin, fabrikaların ofislerinde ve kapalımekanlarında yürütürler. Gürültüden uzaktemiz ve çok ağır olmayan bir iş ortamına sahiplerdir. Ayrıca büro makinelerinin periyodik bakımlarının genelde firmaların kendi işyerlerinde ve kısa sürede yapılması istediğinden sürekli hareket hâlindedirler.

Elektrikli ev aletleri arıza bakım onarım elemanları; çalışmalarını evlerde ve bakım onarım atölyelerinde yürütürler. Sürekli hareketlilik ve değişik iş ortamlarında çalışma gerektiren bir meslektir.

Elektrik tesisatçısı ve pano montörleri; inşaatlarda, elektrik santrallerinde, şantiyelerde, ev ve iş yerlerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişmekle beraber genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerinde çalışırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Elektrik panosu montörleri inşaatlarda, elektrik santrallerinde, şantiyelerde çalışırlar. Görevlerini yaparken dikkatsiz davranmaları önemli kazalara yol açabilir.

Endüstriyel bakım-onarım elemanları; istihdam edildikleri işletmenin çalışma sahasına (kâğıt, gıda, tekstil, otomotiv, tıp vb.) göre farklı ortam ve koşullarda çalışabilirler. Ayrıca, güç elektroniği, PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol) yazılım ve uygulamaları, ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü (driver) üniteleri onarımı, endüstriyel elektrik motorları, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon gibi kurulu sistemin çalışma devamlılığı ve işletme sürekliliğinin sağlanması ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirirler.

Görüntü ve ses sistemleri teknik servis elamanları; radyo, televizyon bakım onarımı, müzik seti ve CD bakım-onarımı, video bakım-onarımı, tuner, uzaktan kumanda, parça bakım-onarımı şeklinde kendini göstermektedir. Ayrıca, otomobillerin elektronik aksamındaki seslendirme sistemi, oto-radyo ve teyplerinin bakım-onarım işlerini de radyo ve televizyon bakım-onarımcıları yapmaktadır. Kapalı mekânlarda, uygun koşullarda çalışılmaktadır. Ayrıca sinema, tiyatro, konser salonları, stadyum, açık hava tiyatroları çalışma alanları olabilir.

Güvenlik sistemleri teknik elemanı; ortam olarak ev, iş yerleri ve fabrikaların kapalı ve açık mekanları kullanılır. Her türlü hava koşullarında çalışırlar. Genelde yeni kurulan bina ve mekanların güvenlik sistemlerini kurduklarından değişik mekanlarda çalışırlar. Bu meslek daha çok küçük ölçekli işletmeler tarafından yürütülmektedir.

Haberleşme sistemleri elemanları; daha çok binalarda ve yüksek yerlerde sistem kurulumu üzerine çalışırlar. Her türlü hava koşulunda çalışmaktadırlar. Aynı zamanda kapalı ortamlarda teknik servis elemanı olarak iş yaparlar.

Yüksek gerilim sistemleri teknik elamanları; inşaatlarda, elektrik santrallerinde, şantiyelerde, fabrika ve iş yerlerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişmekle birlikte genellikle açık ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerinde çalışırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara yol açabilir.

        ELEKTRİK ALANININ İŞ BULMA İMKÂNLARI

Bobinajcılar, genellikle elektrik ve elektronik sanayi işletmelerinde, elektrik makineleri imal eden iş yerlerinde, montaj birimlerinde ve servis atölyelerinde çalışırlar. Özellikle sanayinin gelişmiş olduğu illerde meslek elemanlarına yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır. Bobinajcılık mesleği günümüzde çoğunlukla küçük ölçekli iş yerlerinde yapılmaktadır. Bu meslekte, sanayi motorları, ağır sanayi motorları, beyaz eşya ve oto elektrik bobinajcılığı şeklinde uzmanlaşmaya gidilmektedir.

Büro makineleri teknik servis elemanı, teknik servislerde, cihazların üretiminin yapıldığı fabrikalarda, büro makinelerinin yaygın olarak kullanıldığı büyük ölçekli firmalarınteknikdepartmanlarındaçalışabilir veya kendi iş yerini açabilir.

Elektrikli ev aletleri teknik servis elemanı, elektrikli ev aletlerinin yetkili servislerinde, elektrikli ev aletleri üreten işletmelerde ve kendi iş yerinde çalışabilir. Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak farklı tekniklerin kullanılmaya başlaması ve elektrikli ev aletlerinde ürün yelpazesinin çoğalması, meslekte branşlaşmayı hızlandırmıştır. Son yıllarda, yerli üretici yetkili servislerinin sayısı giderek artmakta ve bu meslek yaygın bir şekilde yetkili servisler tarafından yürütülmektedir. Elektrikli ev aletlerinin bakım onarımı çoğunlukla arızalı parçaların değiştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Ancak, özellikle ithal ürünlerde, zaman zaman yedek parça teminindeki zorluklar ve parçanın yenisi ile değiştirilmesinin yüksek maliyetli olması nedeniyle onarım yoluna da gidilmektedir. Bu meslekte, arıza tespiti ve arızanın giderilmesi yanında müşteri ilişkileri de giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Elektrik tesisatçılığı ve pano montörlüğü, alan elektrik enerjisinin vazgeçilmez olduğu günümüzde yerini koruyarak genişlemektedir. Bu meslek, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan, hayatı, gündelik işleri kolaylaştıran ve yeni tesis ve tesisatlar ile yenilenmektedir. Elektrik tesisatçılığı genellikle küçük ölçekli işletmeler bünyesinde yürütülmektedir. Her türlü binanın (konut, iş yerleri, bankalar, hastaneler, okullar, fabrikalar, tüneller, metrolar v.b.) elektrik tesisatını projeye uygun olarak döşemek, bakım ve onarımını yapmak bu mesleği icra edenlerin görev alanına girmektedir. Mesleğin istihdam durumu, inşaat sektörüne bağlı olarak değişebilmektedir. Pano montörü olarak çalışan kişiler tesisat işlemlerinin, atölye, sistem ya da makinenin çalıştırılması ile ilgili yüzü ile ilgilenirler. Temel işlemler, mekanik montaj, bara işleme, kablo montajı ve pano testi gibi alanlarda ihtisaslaşma görülebilmektedir. Bu alanda çoğunlukla küçük ölçekli işletmelerin faaliyet gösterdikleri gözlenmektedir.           

Endüstriyel bakım onarım elemanının, iş bulma imkânları oldukça fazladır. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, şantiyelerde ayrıca, güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları, ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü (driver) üniteleri onarımı, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. Kendi iş yerlerini açabilir ya da fabrikalarda bakım onarım elemanı olarak istihdam edilebilirler. Büyük ölçekli işletmeler genellikle elerindeki standart kapsamında tanımlanan tüm görevleri yapan endüstriyel bakım-onarım elemanı istihdam ederken, küçük ölçekli işletmeler özellikle cihazların ayarını yapma, baskılı devre hazırlama gibi işleri bu hizmetleri veren elektronik bakım-onarım firmalarındansatınalmaktadır.

Görüntü ve ses sistemleri teknik elemanı, teknik servislerde, cihazların üretiminin yapıldığı fabrikalarda, bu sistemlerin yaygın olarak kullanıldığı büyük ölçekli firmalarınteknik departmanlarında çalışabilir veya kendi iş yerini açabilir.

Güvenlik sistemleri teknik elemanı, ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan dallardan biridir. Bu konuda nitelikli elemana olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Güvenlik sistemleri konusunda çalışan firmalardaişbulunabileceğigibiözelgayretlerle kendiişyerinizi de açabilirsiniz.

Haberleşme sistemleri teknik elemanı, değişik büyüklükteki iş yerlerinde çalışmaktadırlar. Genellikle kamu veya özel şirket, fabrika ve konutlarda haberleşme sistemleri kurmakta, kurulan haberleşme santralinin ve tesisatının bakım ve onarımını yapmakta, telefon makinelerini onarmaktadır. Büyük ölçekli işletmeler ve resmî kurumlardaki elektro-mekanik santrallerin ekonomik ömrünü tamamlaması ve küçük-orta ölçekli işletmelerde uygun maliyet, kolay kurulum ve kullanım kolaylıkları gibi nedenlerle gerek büyük ve gerek orta ölçekli işletmelerde mesleğin istihdam durumu giderek genişlemektedir.

Yüksek gerilim sistemleri teknik elemanı, bu alanda işbulma imkânları oldukça fazladır. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların orta ve yüksek gerilimle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, santrallerde, TEDAŞ, TEAŞ’ta ve son yıllarda yaygınlaşan özel enerji şirketlerinde iş bulabilir. Bu meslek, genellikle büyük ölçekli işletmeler bünyesinde yürütülmektedir.Her türlü binanın (konut, iş yerleri, bankalar, hastaneler, okullar, fabrikalar, tüneller, metrolar ) orta ve yüksek gerilim sistemlerini projesine uygun olarak döşemek, bakım ve onarımını yapmak bu mesleği icra edenlerin görev alanına girmektedir. İş yaşamında orta ve yüksek gerilim sistemleri tesisatçılığı olarak ayrı uzmanlık alanları mevcuttur. Mesleğin istihdam durumu, sanayinin gelişmesine bağlı olarak değişebilmektedir.

        EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Elektrik-Elektronik alanında öğrenim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 45. maddesine 4702 sayılı Kanun ile eklenen E bendi uyarınca mezun olduklarında sınavsız yerleştirilebilecekleri meslek yüksek okulu programları aşağıda belirtilmiştir.

 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
 • Elektrik• Elektrik-Elektronik Teknikerliği
 • Elektronik Haberleşme
 • Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim)
 • Endüstriyel Elektronik
 • Endüstriyel Elektronik(Uzaktan Eğitim)
 • Endüstriyel Otomasyon
 • Endüstriyel Otomasyon(Uzaktan Eğitim)
 • Ev Cihazları Teknolojisi
 • Hidroelektrik Santralleri
 • Mekatronik
 • Mekatronik(Uzaktan Eğitim)
 • Otomotiv
 • Radyo ve Televizyon Tekniği
 • Termik Santral Makineleri
 • Termik Santrallerde Enerji Üretimi

Bu programlarda meslek yüksek okuluna devam eden öğrenciler, öğrenim süreleri sonunda girecekleri Dikey Geçiş Sınavı ile belirlenen kontenjandan faydalanarak lisans programlarına geçiş yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır.

 

OKULUMUZDA AÇIK OLAN DALLAR

(Endüstri Meslek Lisesi)

 • Bobinajcılık                                                                                                                                                               
 • Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
 • Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
 • Endüstriyel Bakım Onarım
 • Görüntü ve Ses Sistemleri
 • Güvenlik Sistemleri

(Anadolu Teknik Lisesi)

 • Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım

(Teknik Lise)

 • Büro Makinaları Teknik Servis                                                                                                                                                             
 • Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
 • Endüstriyel bakım Onarım


Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanından Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanından Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanından Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanından Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanından Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanından Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanından


Eklenme Tarihi : 21.2.2012 - 01:08:26
Ekleyen : Site Yönetimi
Okunma : 4068
İl Milli Eğitim Müdürü İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı İdari Kadro Stratejik Plan Teşkilat Şeması
Okul Aile Birliği Kamu Hizmet Standartı Genel Bilgiler Tarihçesi Vizyonumuz-Misyonumuz Eski Müdürlerimiz
Okul Müdürü Müdür Başyardımcısı Müdür Yardımcıları Kültür Dersi Öğretmenleri Meslek Dersi Öğretmenleri Memurlar Teknisyenler Hizmetliler
Makina Teknolojisi Alanı Metal Teknolojisi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Elektrik-Elektronik Teknolojisi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bilişim Teknolojisi
Tarihçesi Coğrafi Durumu İlçemize Ulaşım Ekonomik Durumu
Atık Yağ Toplama Atık Pil Toplama Ayın Öğrencileri
Anıtkabir Yazdığı Kitaplar Aldığı Madalyalar Atatürkten Anılar Yazdığı Mektuplar İlke ve İnkılapları Hayatı Kronoloji
Kulüpler Rehber Öğretmenler Öğretmen Nöbetleri Öğretmen Programları Sınıf Programları
Ortak Sınavlar Sorumluluk Sınavları
Eğitsel Rehberlik Kişisel Rehberlik Mesleki Rehberlik Dökümanlar
Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Yılsonu Başarı Spor Başarıları Ödül - Başarı Durumu Mezuniyet Durumu Kayıt Durumu Alan-Dal Öğrenci Sayısı Alan-Dallarımız Öğrenci Sayıları
Atama-Tayin Eğitim Özlük-Kadro Pasaport Sendikal Faaliyetler
Bize Ulaşın